Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach aplikacji naffy  oraz strony www.odkryjswojezasoby.com jest Paula Komuda, samozatrudniona jako Paula Komuda pod adresem Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA.
 2.  Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników
  Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
  W przypadku podjęcia współpracy i zawarcia umowy na wybrane usługi lub produkty, umowa ta może zawierać stosowne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych właściwych dla danej usługi lub produktu.
 3.  Cel przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe od Użytkowników pozyskiwane są wyłącznie w sposób dobrowolny za pośrednictwem:
  1. Formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji bądź zakupić produkt przez aplikację naffy.
  2. Formularza kontaktowego za pośrednictwem którego Użytkownicy kontaktują się by umówić spotkanie
  3. Formularza kontaktowego za pośrednictwem zapisują się do newslettera oraz korzystają z bezpłatnych narzędzi udostępnianych przez Paulę Komudę
  Dane osobowe uzyskane tymi kanałami przetwarzane są w celach marketingowych. Dzięki nim Paula Komuda może skontaktować się z Użytkownikiem, omówić szczegóły dotyczące zapytań ofertowych, przygotować oraz przesłać ofertę na usługi.
 4.  Zasady udostępniania przez Paula Komuda danych osobowych:
  Paula Komuda przekaże lub ujawni dane osobowe Użytkowników w niezbędnym i wymaganym zakresie instytucjom publicznym na ich wezwanie, w związku z realizacją ich ustawowych obowiązków i na podstawie właściwych przepisów uprawniających je do takiego żądania.
  Przekazanie danych osobowych może nastąpić na rzecz podmiotów powiązanych w ramach Paula Komuda oraz podmiotów zewnętrznych, współuczestniczących w komunikacji z Użytkownikiem w ramach przygotowywania oferty i realizacji postanowień Umowy z Użytkownikiem.
  Oprócz podmiotów powiązanych, Paula Komuda może udostępniać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę IT oraz MailerLite – w celu wysyłki newsletterów; 
 5.  Paula Komuda w ramach ich czynności związanych z utrzymaniem prawidłowego działania wykorzystywanych przez nią systemów i aplikacji oraz samej witryny.
 6.  Sposób decydowania Użytkownika o przekazaniu Usługodawcy swoich danych osobowych:
  Podczas standardowej wizyty na stronach produktów oferowanych przez Paula Komuda podawanie danych osobowych nie jest konieczne.
  Jedynie chcąc zakupić produkt bądź zarezerwować usługę oferowaną przez Paula Komuda za pośrednictwem aplikacji naffy Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 7.  Dostęp do danych i uprawnienia:
  W związku z przetwarzaniem przez Paula Komuda danych osobowych w zakresie opisanych niniejszą polityką, Paula Komuda gwarantuje Użytkownikom prawo do realizacji uprawnień wynikających z przepisów RODO, z uwzględnieniem pozostałych przepisów zobowiązujących do przechowywania i przetwarzania danych. Wszelkie zapytania lub wnioski związane z danymi osobowymi Użytkownika, w tym te odnoszące się do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, Użytkownik proszony jest wysyłać na adres e-mail: paula.komuda@gmail.com  Klienci indywidualni decydujący się na spotkanie indywidualne online, przed pierwszym spotkaniem otrzymują mailowo formularz zgłoszeniowy, który zawiera dodatkowe wyjaśnienia co do danych pojawiających się w kontakcie indywidualnym.                                                                                      Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez Paula Komuda narusza przepisy RODO.
 8. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony Na tej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
  Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
  Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
  Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 9. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 10. Przechowywanie danych
  Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące Użytkowników, w tym działających w ich imieniu osób kontaktowych, będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji, a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:
  1. przepisy prawa nakładają na Paula Komuda obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności Paula Komuda,
  2. przechowywanie danych osobowych przez Paula Komuda jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika.
  W przypadku danych osobowych osób kontaktowych Paula Komuda będzie przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania, chyba że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania
 11.  Zmiany niniejszej polityki prywatności
  Paula Komuda może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu