Dla specjalistów

Na studiach straszono nas, że większość z nas nie znajdzie pracy w zawodzie, oraz że nieliczni będą realizować się jako psychoterapeuci lub psycholodzy pracujący w gabinetach. Te nieustające komentarze budziły niepokój i podcinały skrzydła. Stąd wiem, jak ważną rolą jest otaczanie się osobami, które będą miały inną perspektywę i zamiast Cię zniechęcać, dmuchną Ci w skrzydła. Opowiedzą o swojej drodze, podzielą doświadczeniem, czy know-how. Od 3 roku studiów zaczęłam mieć kontakt z praktykami. Psychoterapeutami, terapeutami, psychologami, trenerami to ich wsparcie, nie zawsze łatwe rozmowy i pytania ogromnie mnie rozwijały. Świeżo po studiach zorganizowałam pierwsze szkolenie od A do Z. Zaczynając od napisania programu, przygotowania materiałów dla uczestników, prezentacji, promocji, zebrania grupy, znalezienia sali, druku materiałów i poprowadzeniu go z koleżanką współprowadzącą. Uważam, że moje odważne działania były sumą tych właśnie wspierających i rozwojowych doświadczeń. Szereg współprac nauczył mnie, co jest ważne, na co zwracać uwagę, jak negocjować warunki, o co pytać, by zadbać o dobre warunki i komfort pracy. Z czasem to ja stanęłam po drugiej stronie i jako kierownik placówki wsparcia dziennego prowadziłam rekrutację do placówki.

Kim jestem:

Od 12 lat pracuje w zawodach pomocowych: od pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, kadrą pedagogiczną, kierowaniem placówką wsparcia dziennego, po pracę terapeutyczno — trenerską z młodzieżą, dorosłymi, zajmuje się również wspieraniem, w rozwoju osób pracujących pomocowo. Od 3 lat pracuje tylko online, mam za sobą premiery warsztatu video, e-booków, organizuje spotkania warsztatowe, webinary, live’y. Tutaj przeczytasz więcej O MNIE

Znajdziesz tu spotkania grupowe i indywidualne kierowane do specjalistów: psychologów, terapeutów, pedagogów i innych osób działających pomocowo.